fredag 22 mars 2013

Storleksspelet

Detta spelet spelas med fördel två och två, men det går att vara tre.

Gör en spelplan genom att rita 12 rutor på rad på ett papper. Det behöver inte vara så noga. Ni behöver också en tärning.

Börja med att bestämma start-tal och slut-tal. Detta är något som läraren bestämmer i förväg eller som görs tillsammans. Vilka tal man väljer beror på vilken sorts tärningar man har. I exemplet nedan är start-talet 1 och slut-talet 70. Start- och slut-tal skrivs in i rutorna.

Person 1 börjar att slå med tärningarna. Låt oss säga att tärningarna visar 3 och 5. Av de siffrorna kan man antingen bilda 35 eller 53. Det valda talet skrivs in i någon ruta på spelplanen. Målet är att talen ska stå i storleksordning, så 53 hamnar ganska nära 70:
1
53

70


Person 2 slår med tärningarna och skriver in sitt tal i sin tallinje.
Sedan är det person 1 igen. Låt oss säga att han den här gången får 6 och 1 och väljer att skriva in talet 61:


1
53
61
70

Spelet fortsätter och spelarna skriver in tal i storleksordning.
När man närmar sig slutet kan det hända att det inte går att skriva in något tal. Om man t ex får siffrorna 5 och 6 i det här läget, så kan man inte skriva in varken 56 eller 65. Då måste man sätta ett x i en ruta.


1
12
22
34

44

x

53
61
70

Spelet är slut när alla rutor är fulla. Vinner gör den som har minst antal x.

Variationer:
Gör ett mindre intervall ( t ex 1-7) och låt tärningarna motsvara ental och tiondelar.
Använd 10-tärningar och gör intervall 1-10, 1-100 eller kanske 0-1
Öka antalet rutor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar