lördag 23 mars 2013

Största summan

- tränar positionssystem och additionsalgoritm.


Ett spel för 2-4 spelare.
Ni behöver: En kortlek, papper, penna.

Förberedelser:

Alla spelare ritar upp en spelplan på ett papper. Spelplanen består av 9 rutor där man ska kunna lägga sina kort (se bilden). Plocka bort alla klädda kort samt 10-orna ur kortleken. Övriga kort läggs med baksidan uppåt på bordet.

Målet med spelet är att skapa sig tre tresiffriga tal som ger en så stor summa som möjligt.

Förste spelare tar det översta kortet i högen. Han lägger sedan sitt kort på en av rutorna på spelplanen - han väljer själv vilken. Sedan går turen till nästa spelare som drar ett kort och lägger på sin spelplan. 
 
När alla spelare fyllt sin spelplan räknar man samman summan av sina tre tal:
Den som får fram den största summan vinner.

Variant: Man bestämmer ett tal som man ska komma så nära som möjligt.

Efterarbete: Diskutera med eleverna. Kom ni på några bra knep? Låt eleverna redogöra för sina strategier genom att använda begreppen ental, tiotal, hundratal, större, mindre....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar