onsdag 24 april 2013

Bråk med centikuber


Centikuber kan man använda till mycket, bland annat för att träna på bråk och det kan man göra i tidiga årskurser. Övningarna kan göras i grupp, i par eller enskilt. Välj det som passar bäst vid tillfället. Här är några tips på övningar:

* Ge eleverna en hög med centikuber. Be dem sedan att bygga en figur där hälften av centikuberna t ex är blå. Behöver begreppet halv/hälften befästas gör man många övningar som går ut på just det, annars kan man öka svårighetsgraden genom att be dem bygga figurer där en tredjedel är röda, en fjärdedel är gula etc. Ytterligare ett steg kan vara att rita av eller beskriva sin figur: "Hälften av sex är tre"

* Bygg själv figurer som eleverna ska beskriva med hjälp av bråk:
Tex: Figuren har 8 klossar. ½ är vita. 1/4 är rosa och 1/4 är gröna.
Eventuellt kan eleverna bygga figurer åt varandra som de sedan ska beskriva med hjälp av bråk

* Öka svårighetsgraden genom att ange fler kriterier:
"Ni ska bygga en figur som har minst 10 klossar. Hälften av klossarna ska vara gröna. En tredjedel ska vara vita. Resten ska vara blå. Hur stor del av figuren är blå?"

* Diskussioner som kan följa på arbetet:
- Hur kan hälften vara tre blå kuber i en figur och fyra i en annan?
- På vilka olika sätt kan man visa 1/3?
- Varför är det lättare att skriva bråk till en figur med 24 kuber än till en som har 17?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar