onsdag 3 april 2013

Matte med postit-lappar


Med postit-lappar kan man göra mycket roligt inte minst när det gäller matte. Här är några tips:


* Be eleverna skriva ett tal på var sin postitlapp. Med yngre barn kan man hålla sig till heltal i ett visst intervall, men med äldre barn kan man ge instruktioner typ: "Skriv ett tal som är större än 5000 men mindre än 10 000" eller "Skriv ett tal mellan 1 och 10. Talet ska ha en eller två decimaler."

* Räkna med talen:
Låt eleverna arbeta två och två och ställ frågor som:
- Vilken är summan av era tal?
- Vilken är differensen mellan era tal?

* Sortera talen
Låt eleverna gå ihop i mindre grupper och lägga talen i storleksordning. Låt sedan grupperna gå ihop till större grupper och sortera. Till sist kan hela klassen sätta sina tal i storleksordning på tavlan.

* Tal på tallinje
Rita en tallinje på tavlan. Låt eleverna sätta sina postitlappar längs tallinjen. Man kan också rita en linje på skolgården och låta eleverna ställa sig längs tallinjen.

* Talsorter
Ställ frågor till hela klassen: "Är här någon som har en trea som entalssiffra?", "Har någon ett tal med 7 hundadelar?"

* Avrundning
"Avrunda ditt tal till ett heltal" "Avrunda ditt tal till en decimal"

* Vad kan talet stå för?
Låt eleverna presentera sitt tal: "Jag har talet 24. Det kan vara antalet elever i en klass.", "Jag har talet 3,5. Det kan vara hur många hekto en godispåse väger."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar