tisdag 24 september 2013

Detta är mitt tal!


Tillåt mig att presentera: Talet 25!

Ge eleverna i uppgift att skapa en presentation av ett tal. Låt dem välja tal fritt, eller dela ut tal som du valt. Beroende på kunskapsnivå kan du välja vilka sätt att beskriva talet som de ska ha med. Här är några exempel:

Är talet jämt eller udda?
Hur många tiotal, ental etc består talet av?
Visa talet med en bild.
Är talet ett kvadrattal, triangeltal eller rektangeltal? Är ditt tal kanske ett primtal?
Beskriv ditt tal med hjälp av addition, subtraktion, multiplikation och division.
Vad kan ditt tal stå för? Vad kan vara t ex 25?
Är ditt tal ett heltal eller ett tal i decimalform?
Beskriv ditt tal med < och >  ( 12 < 25   100 > 25)
Hur skriver man ditt tal på engelska?
Hur skriver man ditt tal i binärt talsystem?

Själva pysslandet kan man göra som man vill med. Vill man klippa ut siffrorna och limma upp på ett färgat papper kan man göra det. Vill man bara skriva och rita, går det ju lika bra. (Prickarna på mina siffor är "hål" från ett hålslag")

Som avslutning kan man sätta upp alla fina tal, eller låta eleverna presentera sitt tal inför klassen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar