onsdag 20 augusti 2014

Avrundningsblomma


Att träna avrundning med hjälp av en blomma, gör det hela lite roligare. Här är ett par olika varianter på hur man kan gå till väga.

Själva blomman gör man lättast såhär:
Rita med blyerts:

1. Rita en cirkel med en passare eller något runt som mall.
2. Dra en linje som delar cirkeln på mitten. Dra en linje vinkelrätt med den första så att cirkeln delas i fjärdedelar. Det gör inget om det inte blir exakt.
3. Dra linjer mittemellan de första linjerna så att du får åttondelar.
4. Runda av hörnen så att du får blomblad.
5. Rita en cirkel i mitten.
6. Fyll i blommans linjer med en tjockare svart penna.


Lärarförberedd:

Rita upp blommor på vitt papper. Skriv de tal du vill att eleverna ska avrunda på blommans kronblad. I mitten av blomman skriver du hur de ska avrunda: Till heltal, en decimal, närmaste tiotal etc...

Kopiera sedan upp blomman på färgat papper. Låt eleverna klippa ut blommorna och limma in dem i sitt räknehäfte och skriva det rätta svaret på avrundningen under bladet. De kan sedan gå tillbaka till blomman och träna vid behov. Då säger de svaret för sig själv och lyfter sedan på bladet för att kontrollera.

Pararbete:
Rita upp blommor på vitt papper. Kopiera blommorna till eleverna. Låt eleverna klippa ut blommorna och själva skriva de tal som de ska träna på att avrunda. Du som lärare kan begränsa genom att säga att de ska skriva "tal med en decimal" eller "tal mellan 20 och 100".

Låt eleverna limma blommorna i sitt räknehäfte eller på ett papper och skriva svaren under bladen. När de är klara byter de blommor med varandra och tränar.

Egen konstruktion
Låt eleverna själva konstruera blomman efter instruktionen ovan och gör sedan som i förslagen ovan.

Man kan använda blommor till andra saker också, så som att träna multiplikation, tiokamrater eller geometriska former...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar