onsdag 13 augusti 2014

Undersök vinklar


Den här övningen går ut på att upptäcka att vinkelsumman i en triangel alltid blir 180 grader.

Ge eleverna vars två papper i olika färger. Halva A4 papper är lagom.

Be dem att klippa två raka klipp, (de får själva bestämma hur) så att de får en triangel från varje papper. Den ena triangeln ska de limma fast på ett papper eller i ett räknehäfte.

De ska sedan mäta vinklarna i sin triangel och addera dem. (Jag använde uppställning på mitt exempel, men man kan naturligtvis använda vilken metod man vill)

Jämför vinkelsummorna i gruppen. Kan vi se något mönster? Vad beror det på att vi inte får exakt samma? Känner vi igen 180º från något annat?

Be sedan eleverna ta fram den andra triangeln och riva av alla tre hörnen och lägga dem med spetsarna ihop. Stämde det att det blev ett halvt varv? Limma fast bitarna på pappret och skriv en förklaring.

Fortsättning: Hur stor är vinkelsumman i en rektangel? femhörning? sexhörning....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar