onsdag 29 oktober 2014

Spara till tusen

-tränar positionssystem och addition.
Varje spelare skall ha en tabell som den som finns här nere.

Spelet går ut på att komma så närma 1000 man kan utan att komma över 1000.

Första spelare slår med tärningen. Om hon får t ex en trea skall hon välja om det skall vara tre ental,  tre tiotal eller tre hundratal. Detta skrivs in i tabellen.  

Sedan är det nästa spelares tur att göra samma sak. Sedan fortsätter man tills alla har slagit sju gånger. Då summeras talen.

Den som har kommit närmast 1000, utan att ha kommit över det, har vunnit.  

Varianter:

- I stället för att spela en och en kan man spela i lag och sköta bokföringen på tavlan i klassrummet.
- Man kan utöka talområdet och spara till 10 000
- Man kan spara till 1 och välja om det tärningen visar skall vara tusendel, hundradel eller tiondel.


Hundratal
Tiotal Ental
4 0 0
3 0 0

3 0

3 0


6

2 0
1 0 0
8 8 6

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar