onsdag 5 november 2014

Fler eller färre

För att befästa begreppen "fler" och "färre", kan man göra enkla sorteringsövningar. Kan man hjälpas åt att göra materialet, blir det ännu roligare och inlärningstillfällena blir fler.

1. Dela ut lappar till eleverna. 3-4 lappar per elev kan vara lagom. Be dem sedan att rita ett antal (enkla) figurer på lapparna. Det kan vara hjärta, stjärnor, ringar, äpplen. Det ska vara olika antal på lapparna. Elever som snabbt blir klara kan få fler lappar att rita på.

2. Låt eleverna gå ihop i par. Ge dem ett A4 papper som du förberett genom att skriva FLER på ena halvan och FÄRRE på andra. (Om man inte ger det i uppgift till eleverna)

3. Be dem lägga ut sina lappar parvis på pappret så att det ligger en lapp med FLER figurer på FLER-halvan och en lapp med FÄRRE figurer på FÄRRE-halvan.

4. Träna att parvis säga t ex: "7 är fler än 3", "3 är färre än 7". Detta kan sen utvecklas till "7 är 4 fler än 3"...

Tanken är inte att man blandar olika uttrycksformer.
Se det mer som ett tips på olika varianter.
Varianter:
* Använd MER eller MINDRE.
* Låt eleverna skriva tal med siffror.
* Låt eleverna använda olika vikter, längder, volymer...
* Låt eleverna skriva tal i bråkform.
* Låt eleverna skriva tal i decimalform.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar