lördag 31 oktober 2015

Stjärnmönster

geometri mönster stjärna måla cirkel

Att upptäcka, beskriva och fortsätta på mönster är en del i matematiken. Den här övningen kan vara bra att göra för att träna just det, men det går precis lika bra att göra den bara för att det är kul eller för att man behöver en stunds avkoppling. Man kan göra den alla tillsammans och sätta upp på väggen, eller bara ha som en liten vid-sidan-uppgift när man blir klar med annat. Man kan ha diskussioner runt det man upptäckt, eller bara njuta av det vackra!

Principen är enkel - sätt ett antal punkter jämnt fördelade på cirkelns kant*.

Jag tycker att det är lättast att börja med 8 punkter på cirkeln; först två mitt emot varandra, som klockan 12 och klockan 6, sedan två mitt emot varandra, som klockan 3 och klockan 9. Sedan en punkt mitt emellan punkterna.

Förbind alla punkterna med linjer*.

Fortsätt varvet ut, så att ett stjärnmönster bildas.
Sen är det bara att måla! Instruera om hur mönstret är uppbyggt, eller låt eleverna själva upptäcka och beskriva. Prova med att variera antalet punkter. Vad händer?
Vad händer om man inte drar linjer mellan alla punkter?
Vad kallas figurerna som bildas i mönstret?
Vilka olika slags vinklar kan vi hitta?

geometri mönster stjärna måla cirkel
* Cirkelns kant = cirkelns periferi
* En linje mellan två punkter på cirkelns periferi = korda
(Om man vill passa på att lära sig det)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar